Monitorul oficial local

Consultă documentele de interes public, precum datele și elementele specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unități similare, hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului, bugetele locale, etc.

3.2 Registru pentru evidenta Hotararilor autoritatii deliberative

Monitorul oficial local
Numar Doc Nume Descriere Data Doc Data intrare
1 REGISTRU HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2022 REGISTRU HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2022 01.01.2022 01.01.2022
1 HCL nr.1 din 31.01.2022 HCL nr.1 din 31.01.2022 privind organizarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din comuna Granicesti, judetul Suceava pentru anul scolar 2022 - 2023 31.01.2022 31.01.2022
2 HCL nr.2 din 31.01.2022 HCL nr.2 din 31.01.2022 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii dreptului de ajutor social pe anul 2022 31.01.2022 31.01.2022
4 HCL nr.4 din 31.01.2022 HCL nr.4 din 31.01.2022 privind acceptarea unei sponsorizari din partea S.C. OLINT COM S.R.L. Radauti 31.01.2022 31.01.2022
5 HCL nr.5 din 10.02.2022 HCL nr.5 din 10.02.2022 privind aprobarea bugetului local pe anul 2022 si a estimarilor pentru perioada 2023 - 2025 10.02.2022 10.02.2022
7 HCL nr.7 din 10.02.2022 HCL nr.7 din 10.02.2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Granicesti 10.02.2022 10.02.2022
8 HCL nr.8 din 10.02.2022 HCL nr.8 din 10.02.2022 privind modificarea componenței Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor 10.02.2022 10.02.2022
9 HCL nr.9 din 28.02.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022 HCL nr.9 din 28.02.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022 28.02.2022 28.02.2022
10 HCL nr.10 din 28.02.2022 HCL nr.10 din 28.02.2022 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea pe raza comunei Grănicești, județul Suceava pentru lunile decembrie 2021 și ianuarie 2022 28.02.2022 28.02.2022
11 HCL nr.11 din 28.02.2022 HCL nr.11 din 28.02.2022 privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 al Comitetului Local al comunei Grănicești, județ 28.02.2022 28.02.2022
12 HCL nr.12 din 28.02.2022 Privind aprobarea demarării procedurii de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciului public de salubrizare menajeră în comuna Grănicești, județul Suceava. 28.02.2022 28.02.2022
13 HCL nr.13 din 25.03.2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022. 25.03.2022 25.03.2022
14 HCL nr.14 din 25.03.2022 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Înființare trotuare în satul Grănicești, comuna Grănicești, județul Suceava”. 25.03.2022 25.03.2022
15 HCL nr.15 din 25.03.2022 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Modernizare D.C. în comuna Grănicești, județul Suceava” 25.03.2022 25.03.2022
16 HCL nr.16 din 25.03.2022 Privind aprobarea actualizării Planului de analiză și acoperire a riscurilor pentru anul 2021 al comunei Grănicești, județul Suceava 25.03.2022 25.03.2022
17 HCL nr.17 din 20.04.2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022 20.04.2022 20.04.2022
18 HCL nr.18 din 20.04.2022 Privind aprobarea proiectului și acordul de parteneriat pentru proiectul ,,Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Grănicești, Șerbăuți, Calafindești, Bălcăuți, Grămești și Satu Mare” 20.04.2022 20.04.2022
19 HCL nr.19 din 20.04.2022 Privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru proiectul ,,Înființare sistem inteligent de distribuție gaze naturale în comunele Grănicești, Șerbăuți, Calafindești, Bălcăuți, Grămești și Satu Mare” 20.04.2022 20.04.2022
20 HCL nr.20 din 09.05.2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022 09.05.2022 09.05.2022
21 HCL nr.21 din 09.05.2022 Privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea pe raza administrativă a comunei Grănicești, județul Suceava 09.05.2022 09.05.2022
22 HCL nr.22 din 09.05.2022 Privind aprobarea actualizării organigramei și a statului de funcții al Primăriei comunei Grănicești, județul Suceava 09.05.2022 09.05.2022
24 HCL nr.24 din 08.06.2022 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Construcție școală primară și grădiniță cu program normal în sat Iacobești, comune Grănicești, judedul Suceava” 08.06.2022 08.06.2022
25 HCL nr.25 din 08.06.2022 Privind aprobarea contului anual de execuție a bugetelor aferente anului 2021 08.06.2022 08.06.2022
26 HCL nr.26 din 08.06.2022 Privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului I 2022. 08.06.2022 08.06.2022
27 HCL nr.27 din 08.06.2022 Privind aprobarea actualizării organigramei și a statului de funcții al Primăriei comunei Grănicești, județul Suceava. 08.06.2022 08.06.2022
28 HCL nr.28 din 08.06.2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022 08.06.2022 08.06.2022
29 HCL nr.29 din 05.07.2022 Privind aprobarea Devizului General actualizat și a cheltuielilor de cofinanțare din bugetul comunei Grănicești, ca urmare a aplicării OUG nr. 47/2022 pentru realizarea obiectivului de investiții ,, Înființare sistem de canalizare cu stație de epurare în comuna Grănicești, județul Suceava” 05.07.2022 05.07.2022
30 HCL nr.30 din 05.07.2022 Privind aprobarea Devizului General actualizat și a cheltuielilor de cofinanțare din bugetul comunei Grănicești, ca urmare a aplicării OUG nr. 47/2022 pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Extindere rețele de alimentare cu apă în comuna Grănicești, județul Suceava” 05.07.2022 05.07.2022
31 HCL nr.31 din 05.07.2022 Privind aprobarea Devizului General actualizat și a cheltuielilor de cofinanțare din bugetul comunei Grănicești, ca urmare a aplicării OUG nr. 47/2022 pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Amenajare teren de sport la Școala gimnazială Românești, comuna Grănicești, județul Suceava” 05.07.2022 05.07.2022
32 HCL nr.32 din 05.07.2022 Privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea pe raza administrativă a comunei Grănicești, județul Suceava 05.07.2022 05.07.2022
33 HCL nr.33 din 10.08.2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022 10.08.2022 10.08.2022
34 HCL nr.34 din 10.08.2022 Privind aprobarea execuției bugetului local aferent trimestrului II 2022 10.08.2022 10.08.2022
35 HCL nr.35 din 10.08.2022 Privind participarea la Programul privind creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public și aprobării Devizului General al obiectivului de investiții ,,Eficientizarea sistemului de iluminat în comuna Grănicești, județul Suceava” 10.08.2022 10.08.2022
37 HCL nr.37 din 15.09.2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022 15.09.2022 15.09.2022
39 HCL nr.39 din 15.09.2022 Privind aprobarea modificării tarifului aplicat pentru activitatea de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale de hârtie, metal, plastic și sticlă – fracție uscată, sortarea și valorificarea deșeurilor reciclabile, prestată de către S.C. Rotmac – Eco S.R.L. 15.09.2022 15.09.2022
40 HCL nr.40 din 24.10.2022 Privind încetarea de drept a mandatului unui consilier local și vacantarea locyului deținut de acesta în cadrul Consiliului Local al comunei Grănicești, județul Suceava 24.10.2022 24.10.2022
41 HCL nr.41 din 24.10.2022 Privind implementarea proiectului ,,Dotarea cu utilaje a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Grănicești, județul Suceava” 24.10.2022 24.10.2022
42 HCL nr.42 din 24.10.2022 Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea obiectivului de investiții ,,Demolare Anexă C4 și construirea cameră tehnică P la Școala Slobozia Sucevei, comuna Grănicești, județul Suceava” 24.10.2022 24.10.2022
43 HCL nr.43 din 24.10.2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022 24.10.2022 24.10.2022
44 HCL nr.44 din 24.10.2022 Privind aprobarea tarifului aplicat pentru activitatea de colectare, transport și eliminarea deșeurilor municilae – fracție umedă, prestată de către S.C. ROTMAC – ECO S.R.L. 24.10.2022 24.10.2022
45 HCL nr.45 din 24.10.2022 Privind aprobarea ajustării taxei pentru închirierea autogunoieră din dotarea Primăriei comunei Grănicești, județul Suceava, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 40 din 15.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxeloir locale pentru anul 2022 – Anexa 8 – Taxe locale punctul 4 Taxa pentru autogunoieră 24.10.2022 24.10.2022
46 HCL nr.46 din 24.10.2022 Privind emiterea avizului pentru desfășurarea activității de prestări servicii funerare de către operatorul economic S.C. VIOVAS AGREMENT S.R.L. 24.10.2022 24.10.2022
47 HCL nr.47 din 24.11.2022 Privind aprobarea execuției bugetului local aferentă trimestrului III 2022 24.11.2022 24.11.2022
48 HCL nr.48 din 24.11.2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022 24.11.2022 24.11.2022
50 HCL nr.50 din 19.12.2022 Privind modificarea componenței Comisiei pentru administrație publică locală, juridică și de disciplină, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor 19.12.2022 19.12.2022
51 HCL nr.51 din 19.12.2022 Privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2023 19.12.2022 19.12.2022
52 HCL nr.52 din 19.12.2022 Privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2022 19.12.2022 19.12.2022
53 HCL nr.53 din 19.12.2022 Privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care își desfășoară activitatea pe raza comunei Grănicești, județul Suceava pentru lunile septembrie și octombrie 2022 19.12.2022 19.12.2022
54 HCL nr.54 din 19.12.2022 Privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din comune Grănicești, județul Suceava pentru anul școlar 2023 – 2024 19.12.2022 19.12.2022
1 HCL nr.1 din 26.01.2023 HCL nr. 1 din 26.01.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 și a estimărilor pentru perioada 2024 - 2026 26.01.2023 26.01.2023
2 HCL nr.2 din 26.01.2023 HCL nr.2 din 26.01.2023 privind aprobarea execuției bugetului local aferentă trimestrului IV, anul 2022 26.01.2023 26.01.2023
3 HCL nr.3 din 26.01.2023 HCL nr.3 din 26.01.2023 privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al comunei Grănicești, județul Suceava 26.01.2023 26.01.2023
4 HCL nr.4 din 26.01.2023 HCL nr.4 din 26.01.2023 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Primăriei comunei Grănicești, județul Suceava 26.01.2023 26.01.2023
5 HCL nr.5 din 26.01.2023 HCL nr.5 din 26.01.2023 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii dreptului de ajutor social pe anul 2023 26.01.2023 26.01.2023
6 HCL nr.6 din 17.02.2023 HCL nr.6 din 17.02.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA GRĂNICEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții ”Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 17.02.2023 17.02.2023
7 HCL nr.7 din 17.02.2023 HCL nr.7 din 17.02.2023 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului de specialitate al Primarului comunei Grănicești, județul Suceava 17.02.2023 17.02.2023
8 HCL nr.8 din 17.02.2023 HCL nr.8 din 17.02.2023 privind aprobarea unui Protocol de colaborare cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în cadrul proiectului „HUB DE SERVICII MMSS - SIIMMSS” Cod MySmis 130963 17.02.2023 17.02.2023
9 HCL nr.9 din 17.02.2023 HCL nr.9 din 17.02.2023 privind aprobarea asocierii comunei Grănicești, județul Suceava cu unitățile administrativ - teritoriale comuna ȘERBĂUȚI, comuna CALAFINDEȘTI, comuna BĂLCĂUȚI, comuna GRĂMEȘTI, comuna SATU MARE, din județul Suceava, în vederea constituirii, organizării și funcționării „ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ BOBEICA”, având ca scop principal gestionarea în comun a Serviciului de alimentare cu gaze naturale 17.02.2023 17.02.2023
10 HCL nr.10 din 17.02.2023 HCL nr.10 din 17.02.2023 privind alegerea președintelui de ședință 17.02.2023 17.02.2023
11 HCL nr.11 din 27.03.2023 HCL nr.11 din 27.03.2023 privind aprobarea proiectului „DOTAREA CU MOBILIER, MATERIALE DIDACTICE ȘI ECHIPAMENTE DIGITALE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR DIN COMUNA GRĂNICEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVAM, și depunerea acestuia, în vederea obținerii finanțării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), PNRR/2022/C15/MEDU/I9./I11./I13./I14./Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe Pilonul VI.Politici pentru noua generație. Componenta C15:Educație 27.03.2023 27.03.2023
12 HCL nr.12 din 27.03.2023 HCL nr.12 din 27.03.2023 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Grănicești nr.45/2022 privind aprobarea ajustării taxei pentru închiriere autogunoieră din dotarea Primăriei comunei Grănicești, județul Suceava aprobată prin HCL nr.40 din 15.12.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022 – Anexa nr.8 HCL nr.40/2021 TAXE LOCALE punctul 4 Taxa pentru închiriere autogunoieră 27.03.2023 27.03.2023
13 HCL nr.13 din 27.03.2023 privind aprobarea actualizării Planului privind asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022 al Comitetului Local al comunei Grănicești, județul Suceava 27.03.2023 27.03.2023
14 HCL nr.14 din 12.04.2023 privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență și reprezentare juridică a comunei Grănicești, Consiliului Local al comunei Grănicești și Primarului comunei Grănicești 12.04.2023 12.04.2023
0 REGISTRU HOTĂRÂRI CONSILIU LOCAL 2023 Registru de evidență a Hotărârilor adoptate de Consiliul Local 2023 31.12.2023 31.12.2023
1 HCL nr.1 din 31.01.2024 privind aprobarea bugetului local pe anul 2024 și a estimărilor pentru perioada 2025 - 2027 31.01.2024 31.01.2024
2 HCL nr.2 din 31.01.2024 privind aprobarea modificării tarifului de depozitare aplicat pentru activitatea de colectare a deșeurilor prestată de către S.C. ROTMAC-ECO S.R.L., ca urmare a adoptării Hotărârii Consiliului Județean Suceava a Hotărârii nr.219/2023 și modificarea valorii contribuției pentru economia circulară, prevăzută la art.9, alin.(1), lit.c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul de mediu, modificată și completată prin Legea nr.175/2023 31.01.2024 31.01.2024
3 HCL nr.3 din 31.01.2024 privind aprobarea decontării contravalorii cheltuielilor de transport pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Grănicești 31.01.2024 31.01.2024
4 HCL nr.4 din 27.02.2024 privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 2024 27.02.2024 27.02.2024
5 HCL nr.5 din 27.02.2024 privind aprobarea execuției bugetului local aferentă trimestrului IV, anul 2023 27.02.2024 27.02.2024
6 HCL nr.6 din 27.02.2024 privind aprobarea decontării navetei cadrelor didactice care ăși desfășoară activitatea pe raza comunei Grănicești, județul Suceava pentru lunile noiembrie, decembrie 2023 și ianuarie 2024 27.02.2024 27.02.2024
7 HCL nr.7 din 27.02.2024 privind alegerea președintelui de ședință 27.02.2024 27.02.2024
8 HCL nr.8 din 27.02.2024 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE HALĂ DEPOZITARE UTILAJE AGRICOLE” 27.02.2024 27.02.2024
9 HCL nr.9 din 27.02.2024 privind aprobarea modificării tarifului de colectare separată și transport separat al deșeurilor municipale cu excepția celor de hârtie, metal, plastic și sticlă, prestată de către S.C. ROTMAC-ECO S.R.L. Marginea 27.02.2024 27.02.2024
55 HCL nr.55 din 21.12.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Grănicești, județul Suceava, începând cu 1 ianuarie 2024 21.12.2023 21.12.2023