Monitorul oficial local

Consultă documentele de interes public, precum datele și elementele specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unități similare, hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului, bugetele locale, etc.

2.1 Regulamentul măsurilor metodologice, organizatorice, termenele și circulația proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Monitorul oficial local
Numar Doc Nume Descriere Data Doc Data intrare
7 Regulamentul de organizare si funcționare a CONSILIULUI LOCAL GRANICESTI Regulamentul de organizare si funcționare a CONSILIULUI LOCAL GRANICESTI 10.02.2022 10.02.2022