Monitorul oficial local

Consultă documentele de interes public, precum datele și elementele specifice prin care unitatea administrativ-teritorială se distinge în raport cu alte unități similare, hotărârile consiliului local, dispozițiile primarului, bugetele locale, etc.

6.2 Registrul pentru consemnarea propunerilor, sugestiilor cu privire la proiectele hotararilor autoritatii deliberative si dispozitiilor autoritatii executive

Monitorul oficial local
Numar Doc Nume Descriere Data Doc Data intrare